อันดับความน่าเชื่อถือ

รายงาน ดาวน์โหลด
2562  
TRIS Rating No. 66/2562 : 30 กันยายน 2562 (BGRIM)
2561  
TRIS Rating ครั้งที่ 47/2561 : 25 เมษายน 2561
TRIS Rating ครั้งที่ 46/2561 : 25 เมษายน 2561
TRIS Rating ครั้งที่ 68/2018 : 21 กันยายน 2018
2560  
TRIS Rating ครั้งที่ 25/2560 : 29 มีนาคม 2560