หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2563

แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2563

งบการเงินประจำปี 2563

งบการเงินประจำปี 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2563

ราคาหลักทรัพย์

BGRIM

ราคาล่าสุด

42.25

หน่วย

THB

ปริมาณ (หุ้น)

5,182,400

เปลี่ยนแปลง

+0.50

% เปลี่ยนแปลง

1.20%


ปฏิทินกิจกรรม

22 เมษายน 2564
Annual General Meeting 2021 @ 10.00 / via Electronic Media (E-AGM)
15 ธันวาคม 2563
Q3'2020 Opportunity Day 09.15
28 สิงหาคม 2563
Q2'2020 Opportunity Day 10.15

สอบถามข้อมูล

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

22 เมษายน 2564

ชมออนไลน์ >>

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

สมัครรับข่าวสาร >>

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทร : +66 (0) 2710 3528
แฟกซ์ : +66 (0) 2379 4245
อีเมล์ : ir@bgrimmpower.com

ติดต่อนักวิเคราะห์