หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562

งบการเงินประจำปี 2563

งบการเงินประจำปี 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2563

ราคาหลักทรัพย์

BGRIM

ราคาล่าสุด

48.50

หน่วย

THB

ปริมาณ (หุ้น)

5,152,000

เปลี่ยนแปลง

+0.25

% เปลี่ยนแปลง

0.52%


ปฏิทินกิจกรรม

15 ธันวาคม 2563
Q3'2020 Opportunity Day 09.15
28 สิงหาคม 2563
Q2'2020 Opportunity Day 10.15
10 กรกฎาคม 2563
Annual General Meeting 2020 @ 10.00 / Company's Head Office

สอบถามข้อมูล

เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2563

15 ธันวาคม 2563

ชมออนไลน์ >>

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

สมัครรับข่าวสาร >>

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทร : +66 (0) 2710 3528
แฟกซ์ : +66 (0) 2379 4245
อีเมล์ : ir@bgrimmpower.com

ติดต่อนักวิเคราะห์