บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 5 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2710 3528 | แฟกซ์: +66 (0) 2379 4245
อีเมล์: ir@bgrimmpower.com