บี.กริม เพาเวอร์ ซื้อกิจการ Malacha Hydropower Plant เข้าสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนสหรัฐฯ

Backพฤษภาคม 30, 2567