บี.กริม บริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท ผ่านโครงการ "บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"

Backเมษายน 24, 2563

บี.กริม กลุ่มธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย จัดตั้งโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” อนุมัติงบประมาณบริจาคเบื้องต้นไปแล้วรวมกว่า 46 ล้านบาท ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบเงินบริจาคและปัจจัยสิ่งของจำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันชีวิต และถุงยังชีพ เป็นต้น โดยบริจาคทั้งทางตรงกับสถานพยาบาลต่างๆ ประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงผ่านองค์กรการกุศล มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 142 ปี มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสังคมไทยในหลากหลายภาคส่วน ผ่านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จึงร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ผ่านการบริจาคและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางด้านกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าได้เข้าร่วม โครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยจัดส่งความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมไปในแต่ละพื้นที่ ที่บริษัทมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โดยได้ส่งความช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้ว อาทิ

นอกจากการให้ความช่วยเหลือภายในประเทศแล้ว บี.กริม ยังได้ให้ความช่วยเหลือส่งอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ ไปยังต่างประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน

บี.กริม โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือ เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย และจับมือกันก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งขอส่งพลัง ส่งความชื่นชมและความขอบคุณไปยังทีมบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำใจส่วนหนึ่งนี้จาก บี.กริม จะเป็นประโยชน์และมีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยได้ต่อไป

ที่มา forbesthailand