ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 03/04/2563 16:40

BGRIM

39.50 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-1.25 (-3.07%)

ก่อนหน้า

40.75

เปิด

41.25

สูง

41.50

ต่ำ

39.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,787,100

Value('000 Baht)

511,679

ช่วงราคาระหว่างวัน

39.25 - 41.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

27.25 - 69.25

Chart Type