ปรับปรุงเมื่อ: 23/05/2565 12:29

BGRIM

33.00 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

--%)

ก่อนหน้า

33.00

เปิด

33.00

สูง

33.25

ต่ำ

32.75

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,461,174

Value('000 Baht)

81,213

ช่วงราคาระหว่างวัน

32.75 - 33.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

29.75 - 46.50

Chart Type