ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 07/07/2563 14:32

BGRIM

56.50 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.50 (+0.89%)

ก่อนหน้า

56.00

เปิด

56.75

สูง

57.50

ต่ำ

56.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,672,800

Value('000 Baht)

779,095

ช่วงราคาระหว่างวัน

56.25 - 57.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

27.25 - 69.25

Chart Type