ปรับปรุงเมื่อ: 20/09/2564 16:37

BGRIM

41.25 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.75 (-1.79%)

ก่อนหน้า

42.00

เปิด

41.50

สูง

41.75

ต่ำ

41.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,029,500

Value('000 Baht)

538,519

ช่วงราคาระหว่างวัน

41.00 - 41.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

38.75 - 56.00

Chart Type