ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 07/05/2564 16:50

BGRIM

42.25 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.50 (+1.20%)

ก่อนหน้า

41.75

เปิด

42.25

สูง

43.00

ต่ำ

42.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,182,400

Value('000 Baht)

220,196

ช่วงราคาระหว่างวัน

42.00 - 43.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

38.75 - 59.00

Chart Type