ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18/02/2563 17:00

BGRIM

55.50 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.25 (-0.45%)

ก่อนหน้า

55.75

เปิด

55.75

สูง

56.00

ต่ำ

54.75

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,512,200

Value('000 Baht)

528,288

ช่วงราคาระหว่างวัน

54.75 - 56.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

28.25 - 69.25

Chart Type