ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 02/12/2563 14:20

BGRIM

49.50 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.25 (+0.51%)

ก่อนหน้า

49.25

เปิด

48.75

สูง

49.75

ต่ำ

48.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,499,500

Value('000 Baht)

221,794

ช่วงราคาระหว่างวัน

48.50 - 49.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

27.25 - 69.25

Chart Type