ปรับปรุงเมื่อ: 21/05/2567 16:35

BGRIM

25.50 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-1.00 (-3.77%)

ก่อนหน้า

26.50

เปิด

26.25

สูง

26.25

ต่ำ

25.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,706,682

Value('000 Baht)

324,678

ช่วงราคาระหว่างวัน

25.25 - 26.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

21.80 - 39.00

Chart Type