ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21/09/2563 14:08

BGRIM

45.25 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.25 (-0.55%)

ก่อนหน้า

45.50

เปิด

46.00

สูง

46.25

ต่ำ

45.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,711,600

Value('000 Baht)

169,497

ช่วงราคาระหว่างวัน

45.00 - 46.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

27.25 - 69.25

Chart Type