ปรับปรุงเมื่อ: 04/12/2566 16:36

BGRIM

26.00 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.50 (+1.96%)

ก่อนหน้า

25.50

เปิด

25.25

สูง

26.25

ต่ำ

25.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

16,194,298

Value('000 Baht)

417,948

ช่วงราคาระหว่างวัน

25.00 - 26.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

21.80 - 42.75

Chart Type