ปรับปรุงเมื่อ: 03/02/2566 14:49

BGRIM

40.50 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

--%)

ก่อนหน้า

40.50

เปิด

40.50

สูง

41.00

ต่ำ

40.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,760,987

Value('000 Baht)

234,582

ช่วงราคาระหว่างวัน

40.25 - 41.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

29.75 - 42.75

Chart Type