ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24/05/2562 16:36

BGRIM

32.00 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.75 (+2.40%)

ก่อนหน้า

31.25

เปิด

31.00

สูง

32.25

ต่ำ

31.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,330,900

Value('000 Baht)

229,118

ช่วงราคาระหว่างวัน

31.00 - 32.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

22.30 - 34.50

Chart Type