ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19/07/2562 15:58

BGRIM

36.00 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.50 (+1.41%)

ก่อนหน้า

35.50

เปิด

36.00

สูง

36.25

ต่ำ

35.75

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,297,500

Value('000 Baht)

118,670

ช่วงราคาระหว่างวัน

35.75 - 36.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

24.20 - 37.50

Chart Type