ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 13/09/2562 16:39

BGRIM

40.50 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.25 (+0.62%)

ก่อนหน้า

40.25

เปิด

40.50

สูง

41.25

ต่ำ

40.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

15,751,500

Value('000 Baht)

639,430

ช่วงราคาระหว่างวัน

40.00 - 41.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

24.70 - 44.00

Chart Type