ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22/11/2562 15:59

BGRIM

53.75 THB

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.25 (+0.47%)

ก่อนหน้า

53.50

เปิด

54.00

สูง

54.00

ต่ำ

53.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,810,300

Value('000 Baht)

472,806

ช่วงราคาระหว่างวัน

53.25 - 54.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:

25.25 - 54.50

Chart Type