เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation ตุลาคม 2563

ขนาดไฟล์: 4.14 MB

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์: 2.85 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์: 4.60 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

Investor Presentation มีนาคม 2563

ขนาดไฟล์: 4.55 MB

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2562

ขนาดไฟล์: 3.42 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์: 4.84 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์: 4.57 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์: 4.25 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 3.76 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2561

ขนาดไฟล์: 3.54 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์: 3.39 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์: 2.77 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์: 3.05 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 2.40 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2560

ขนาดไฟล์: 2.99 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 3.26 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 3.26 MB

ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 4.24 MB

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 4.24 MB

ดาวน์โหลด